Skip to Content Contact Us

חטיפים טבעיים

1659616139 גאמם20אפ20קוביות20גבינה.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5680
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
)
1658552463 עץ20הקפה20בינוני.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5339
[1] => 6501
[2] => 5540
[3] => 5539
)
1658552585 עץ20הקפה20גדול.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5339
[1] => 6501
[2] => 5540
[3] => 5539
)
1657631053 טריקסי20אוזני20ארנבת20עם20פרווה.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6507
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5539
)
1657633883 בולי20סטיק20אריזות20חסכון.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5339
[1] => 6501
[2] => 5540
[3] => 5539
[4] => 5541
[5] => 6506
)
1657636778 בולי20סטיק20גדול203020סמ.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5339
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 6506
)
טריקסי בולי סטיק ענק - 1 יח'
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6501
[1] => 5540
[2] => 5345
[3] => 5539
[4] => 5541
[5] => 6506
)
קרניים
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5334
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
[6] => 6506
)
בחר בחר גודל:
בחר כמות הוספה לסל

קרן כבש בר - עצם לעיסה לכלבים 100% טבעית

55.0088.00
הוספה לסל
בחר כמות הוספה לסל
בולי סטיק צמה
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5539
[5] => 6506
)
משתתף ב4+1 מתנה
הנריס קרן באפולו ביבוש איטי
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 5339
[2] => 6501
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
[6] => 5541
[7] => 6506
)
משתתף ב4+1 מתנה
קאנל סלקט חטיף 100% טבעי – אוזני ארנב מיובש 50 גרם
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5345
[1] => 5339
[2] => 5539
[3] => 6501
[4] => 6506
[5] => 5540
[6] => 6129
)
1649333314 גידי20אכילס.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
הנריס חטיף לעיסה פרסה בקר
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
הנריס חטיף לעיסה קראנץ' יאק - 5 יח' במארז
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
הנריס קוביות בקר
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
הנריס קנה נשימה באפולו שלם 30 ס"מ
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 5339
[2] => 6501
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
[6] => 6506
)
משתתף ב4+1 מתנה
1647866565 הנריס20קנה20בקר.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
1647288377 הנריס20אוזן20בקר20עם20פרווה.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
[6] => 6506
)
משתתף ב4+1 מתנה
1647288768 הנריס20קירשה20ירוקה 1.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
קרקפת
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
[6] => 6506
)
משתתף ב4+1 מתנה
1646338512 בולי20סטיק20הנריס 4.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
[6] => 6506
)
משתתף ב4+1 מתנה
הנריס חטיף דגים שלמים מיובשים בהקפאה - 50 גרם
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
)
משתתף ב4+1 מתנה
1646342090 נגיסי20עוף.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
הנריס חטיף קוביות עוף מיובש בהקפאה - 45 גרם 
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5337
[1] => 6819
[2] => 5680
[3] => 6501
[4] => 6524
[5] => 5540
[6] => 5345
[7] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
הנריס חטיף ריאות בקר ביבוש איטי
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5345
[1] => 5539
[2] => 6501
[3] => 5540
[4] => 6819
[5] => 6524
[6] => 5680
)
משתתף ב4+1 מתנה
זנב באפאלו שלם (1)
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
[6] => 6506
)
משתתף ב4+1 מתנה
וויגל עור גמל מיובש 100% חטיף טבעי לכלבים
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 7132
[1] => 6448
[2] => 6501
[3] => 5540
[4] => 6449
[5] => 5539
)
הכל ב20 שח
וויגל מקלות בקר 100% חטיף טבעי לכלבים 
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 7132
[1] => 6448
[2] => 6501
[3] => 6524
[4] => 5540
[5] => 6449
[6] => 5539
)
הכל ב20 שח
1655983707 סקאלפ20בקר.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 7132
[1] => 6448
[2] => 6501
[3] => 5540
[4] => 6449
[5] => 5539
[6] => 6506
)
הכל ב20 שח
1640865669 עור20דג20קוביות.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 7132
[1] => 6296
[2] => 6501
[3] => 6524
[4] => 5540
[5] => 5345
[6] => 6449
[7] => 5539
[8] => 6554
)
הכל ב20 שח
1634497152 גליליות20עור20דג.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 7132
[1] => 6296
[2] => 6501
[3] => 6524
[4] => 5540
[5] => 5345
[6] => 5539
[7] => 6554
)
הכל ב20 שח
1655989770 רצועות20עוף.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 7132
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 6449
[5] => 6554
)
הכל ב20 שח
וונפי Wanpy עוף וירקות מיובש בהקפאה
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 7131
[1] => 6589
[2] => 6588
[3] => 6501
[4] => 6524
[5] => 5540
[6] => 5345
[7] => 6449
)
הכל ב15 שח
1637177906 וונפי20עוף20ופירות20יבשים.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 7131
[1] => 6589
[2] => 6588
[3] => 6501
[4] => 6524
[5] => 5540
[6] => 5345
[7] => 6449
)
הכל ב15 שח
וונפי Wanpy פרוסות בטטה  - 100 גרם
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5334
[1] => 7131
[2] => 6589
[3] => 6588
[4] => 6501
[5] => 5540
[6] => 5681
[7] => 5345
[8] => 6449
)
הכל ב15 שח
1655737609 35427.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5339
[1] => 5680
[2] => 6501
[3] => 6524
[4] => 5540
[5] => 5539
)
1641505746 גאמפ20אפ20קוביות20עוף20בהקפאה.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5680
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
)
1641505918 גאמפ20אפ20קוביות20כבד20עוף.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5680
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
)
1656939027 מיובש20בהקפאה201.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5680
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
)
1656939629 מיובש20בהקפאה202.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5680
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
)
1641506121 רצועות20חזה20עוף.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6501
[1] => 6524
[2] => 5540
[3] => 5345
[4] => 5539
)
1626781905 1623870255 סרדינים 201.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 7130
[1] => 5337
[2] => 6501
[3] => 6524
[4] => 5540
[5] => 6832
[6] => 6449
)
הכל ב10 שח
1656690029 אוזן20בקר20מיובשת201.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6501
[1] => 6524
[2] => 5539
[3] => 6506
)
1643453436 אוזני20בקר20קטנות.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6507
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
[6] => 5541
[7] => 6506
)
וויגל עטיני בקר 100% חטיף טבעי לכלבים
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 7131
[1] => 6448
[2] => 6501
[3] => 6524
[4] => 5540
[5] => 6449
[6] => 5539
)
הכל ב15 שח
1626781928 1622138473 קאנל20סלקט20גורגרת20עוף.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 7131
[1] => 6501
[2] => 5540
[3] => 5345
[4] => 6449
[5] => 5539
[6] => 6129
)
הכל ב15 שח
1627059154 וויגל20רצועות20צוואר20בקר.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 7132
[1] => 6448
[2] => 6501
[3] => 6524
[4] => 5540
[5] => 5345
[6] => 6449
[7] => 5539
)
הכל ב20 שח
1627052795 וויגל20מעיים20טלה.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 7132
[1] => 6448
[2] => 6501
[3] => 6524
[4] => 5540
[5] => 5345
[6] => 6449
[7] => 5539
)
הכל ב20 שח
בולי סטיק קמון.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6501
[1] => 6524
[2] => 5540
[3] => 5345
[4] => 5539
[5] => 5541
[6] => 6506
[7] => 6554
)
חטיף קאנל סלקט נתחוני חזיר גריל 100 גרם.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6501
[1] => 6524
[2] => 5540
[3] => 5368
[4] => 5539
[5] => 6129
)
1626782304 מקלות דנטלים עטופים 3.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5680
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5368
[5] => 5539
[6] => 6129
)
חטיף קאנל סלקט ספגטי 80 גרם.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6501
[1] => 6524
[2] => 5540
[3] => 5368
[4] => 5539
[5] => 6129
)
1644865650 רגלי20ברווז.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6501
[1] => 6524
[2] => 5540
[3] => 5345
[4] => 5539
[5] => 5541
[6] => 6129
)
Zp290.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6501
[1] => 6524
[2] => 5540
[3] => 5368
[4] => 5539
[5] => 5541
[6] => 6129
)
1626782264 פרכיות צבי.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6501
[1] => 6524
[2] => 5540
[3] => 5368
[4] => 5539
[5] => 5541
[6] => 6129
)
נתחוני בקר 70 גרם.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5680
[1] => 6501
[2] => 5540
[3] => 5368
[4] => 5539
[5] => 6129
)
כבד בקר 100 גרם 1.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6501
[1] => 5540
[2] => 5368
[3] => 5539
[4] => 6129
)
1626781928 1622137858 עוף20מיובש.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6501
[1] => 5540
[2] => 5345
[3] => 5539
[4] => 6129
)
1656941499 קאנל20סלקט20עוף2010020גרם.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6501
[1] => 6524
[2] => 5540
[3] => 5345
[4] => 5539
[5] => 6129
)
1626782062 Wiggle חמאת בוטנים.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 7133
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5681
[5] => 5539
)
הכל ב30 שח
מתנה בכל רכישה
Heart Fill
חיים ונושמים בעלי חיים
רכישה מאובטחת
שירות לקוחות V.I.P
משלוחים מהירים לכל הארץ
Back top top דילוג לתוכן