Skip to Content Contact Us

חטיפים טבעיים לכלבים

 • קטגוריות
1709231837 גרקי20בקר.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6501
  [1] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
1709232948 קאנל20סלקט20ריאות20טלה.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6501
  [1] => 6129
)
מבצע 3+1 מתנה
1708518352 אבקת20חלב20יאק.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 6501
  [2] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
1707998843 יאק20לארג.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 6501
  [2] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
1708000035 יאק20xl201.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 6501
  [2] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
1708000321 יאק20m.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 6501
  [2] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
1708000478 יאק20s.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 6501
  [2] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
1708019839 יאק20xl203.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 6501
  [2] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
1708001062 יאק20xl202.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 6501
  [2] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
1708000931 יאק20m201.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 6501
  [2] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
1708000802 יאק20s201.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 6501
  [2] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
1708019366 יאק20נאגטס.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 6501
  [2] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
1707847242 טחול20בקר.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6501
  [1] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
1707847885 פרסה201.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6819
  [1] => 6501
  [2] => 5345
  [3] => 7198
  [4] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
1707132705 וויגל20טחול20בקר.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6448
  [1] => 6501
  [2] => 5345
  [3] => 7198
  [4] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
1707132406 פליפ20אנד20צו203.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5334
  [1] => 6448
  [2] => 6501
  [3] => 5345
  [4] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
1706604396 חצי20גדולה.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7295
  [1] => 6501
  [2] => 7198
)
הכל ב20 שח
1706603912 חצי20עצם.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7294
  [1] => 6501
  [2] => 7198
)
מבצע 3+1 מתנה
1706604097 רגילה.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7295
  [1] => 6501
  [2] => 7198
)
הכל ב20 שח
1706603760 שני20חצאים.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7296
  [1] => 6501
  [2] => 7198
)
הכל ב15 שח
1626781905 1623870255 סרדינים 201.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7294
  [1] => 5337
  [2] => 6501
  [3] => 6832
)
מבצע 3+1 מתנה
1656688837 אוזן20בקר20מיובשת.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7294
  [1] => 6501
)
מבצע 3+1 מתנה
אוזן חזיר.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7294
  [1] => 6501
)
מבצע 3+1 מתנה
סקאלפ בקר (1)
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6448
  [1] => 6501
  [2] => 7198
  [3] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
1666607999 1.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7295
  [1] => 6501
  [2] => 5539
)
הכל ב20 שח
קירשה טלה
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6448
  [1] => 6501
  [2] => 5345
  [3] => 7198
  [4] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
1701281298 וויגל20קנה20בקר.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7296
  [1] => 7295
  [2] => 6448
  [3] => 6501
  [4] => 5345
  [5] => 7198
  [6] => 5539
)
הכל ב15 שח
1676486311 רגל20טלה201.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7295
  [1] => 6501
  [2] => 5539
)
הכל ב20 שח
צוואר בקר
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7295
  [1] => 6448
  [2] => 6501
  [3] => 5345
  [4] => 7198
  [5] => 5539
)
הכל ב20 שח
זנב בקר (1)
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7295
  [1] => 6448
  [2] => 6501
  [3] => 5345
  [4] => 5539
)
הכל ב20 שח
1682274572 וויגל20לאמב20סטיק.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6448
  [1] => 6501
  [2] => 5345
  [3] => 7198
  [4] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
בולי בייטס (1)
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6448
  [1] => 6501
  [2] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
1691340618 טוויסטר20עור20בקר.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7295
  [1] => 6448
  [2] => 5339
  [3] => 6501
  [4] => 5539
)
הכל ב20 שח
1704393661 בולי20סטיק20האו20ומיאו.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6448
  [1] => 6501
  [2] => 5345
  [3] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
1704707625 אוזני20טלה.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7295
  [1] => 5339
  [2] => 6501
  [3] => 5345
  [4] => 5539
)
הכל ב20 שח
1704707879 בולי20בולס202.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7295
  [1] => 5339
  [2] => 6501
  [3] => 5345
  [4] => 5539
)
הכל ב20 שח
1704394375 גידים.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7295
  [1] => 6501
  [2] => 5345
  [3] => 5539
)
הכל ב20 שח
1704393465 סטיק20טלה.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7295
  [1] => 6501
  [2] => 5345
  [3] => 5539
)
הכל ב20 שח
1704707762 פרסה20טלה.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7295
  [1] => 5339
  [2] => 6501
  [3] => 5345
  [4] => 5539
)
הכל ב20 שח
1704393887 כבד20טלה.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7295
  [1] => 6501
  [2] => 5539
)
הכל ב20 שח
1698403596 עצם20יאק20גדול.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 6501
  [2] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
1698403963 עצם20יאק20מדיום.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5339
  [1] => 6501
  [2] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
הנריס בולי סטיק
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6819
  [1] => 6501
  [2] => 5345
  [3] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
הנריס גרונות עוף
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6819
  [1] => 6501
  [2] => 5345
  [3] => 7198
  [4] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
הנריס דגים
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6501
)
מבצע 3+1 מתנה
1702891661 קראנץ20יאק.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6819
  [1] => 6501
  [2] => 5345
  [3] => 7198
  [4] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
נגיסי עוף (1)
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6819
  [1] => 6501
  [2] => 5345
  [3] => 7198
  [4] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
קוביות ברווז (1)
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6819
  [1] => 6501
  [2] => 5345
  [3] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
1693074478 הנריס20קוביות20כבד20ברווז.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6819
  [1] => 6501
  [2] => 5345
  [3] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
קוביות עוף (1)
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5337
  [1] => 6819
  [2] => 5680
  [3] => 6501
  [4] => 5345
  [5] => 7198
  [6] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
1687154777 צמות20גידים201.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6819
  [1] => 6501
  [2] => 5345
  [3] => 7198
  [4] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
1688577870 צמת20מעי20באפלו.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6819
  [1] => 6501
  [2] => 5345
  [3] => 7198
  [4] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
הנריס קנה נשימה
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6819
  [1] => 6501
  [2] => 5345
  [3] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
1692696442 קנה20נשימה20עם20גידים.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7297
  [1] => 6819
  [2] => 6501
  [3] => 5345
  [4] => 5539
)
הכל ב30 שח
קרן באפלו קטנה
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7297
  [1] => 6819
  [2] => 6501
  [3] => 5345
  [4] => 7198
  [5] => 5539
)
הכל ב30 שח
הנריס קרקפת באפלו
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6819
  [1] => 6501
  [2] => 5345
  [3] => 7198
  [4] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה
1694413966 קרקפת201.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7297
  [1] => 6819
  [2] => 6501
  [3] => 5345
  [4] => 7198
  [5] => 5539
)
הכל ב30 שח
1689099476 בולי20האו20ומיאו.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7238
  [1] => 6501
)
מבצע 3+1 מתנה
ושט בקר
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7238
  [1] => 6501
)
מבצע 3+1 מתנה
1686673937 קנה20נשימה.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7238
  [1] => 6501
  [2] => 5345
  [3] => 5539
)
מבצע 3+1 מתנה

חטיפים טבעיים לכלבים
כלבים כבר מזמן חלק בלתי נפרד מהמשפחה שלנו, והכי חשוב לנו לשמור על החברים הפרוותיים שלנו מאושרים ובריאים!
אחת הדרכים לעשות את זה היא לפנק אותם בחטיפים טבעיים ובריאים!
חטיפים טבעיים לכלבים הם דרך מצוינת להשלים את התזונה של כלבכם ולספק ערכים תזונתיים מעולים,
יחד עם אפשרות מעולה לתעסוקה וגיוון, ללא חשש של תוספים מזיקים או חומרים אחרים שניתן למצוא בחלק מהחטיפים המסחריים לכלבים.
הנה כמה סיבות מדוע חטיפים טבעיים לכלבים הם בחירה מצוינת עבור חברך הפרוותי:
הם עשויים מרכיבים אמיתיים וטבעיים:
חטיפי כלבים טבעיים עשויים מרכיבים אמיתיים מן הטבע, בדרך כלל מ100% בשר מיובש, שילוב של 100% רכיבים מן החי או פירות וירקות מיובשים לא עיבוד וללא תוספות.
רכיבים אלו אינם רק בריאים ומשמשים כתוספת תזונתית מעולה, אלא גם מספקים לכלבכם ויטמינים ומינרלים חיוניים שיכולים לסייע בשמירה על בריאותו הכללית.
פריקת אנרגיה ותעסוקה:
שמירה על הבריאות הנפשית של כלבכם חשובה לא פחות מבריאותי הפיזית, כלבים זקוקים לתעסוקה, גיוון והוצאת אנרגיה.
חטיפי תעסוקה טבעיים לכלבים, יכולים לשמש כפתרון מעולה להפגת שעמום, פריקת אנרגיה פיזית ומנטלית ולספק יצרים טבעיים של לעיסה ותעסוקה.
הם נקיים מתוספים מזיקים, חומרים משמרים או רכיבי צבע סינטטיים:
חטיפים מסחריים רבים לכלבים מכילים תוספים וחומרים משמרים שעלולים להזיק לבריאות הכלב שלכם. פינוקים טבעיים לכלבים, לעומת זאת, נקיים מכל אלו ומיוצרים באמצעות רכיבים טבעיים בלבד.
זה מפחית את הסיכון שהכלב שלך יסבול מתגובות אלרגיות, בעיות עיכול בריאותיות אחרות.
מגוונים ומתאימים להרבה מטרות:
בחטיפים טבעיים לכלבים יש מגוון גדול של אפשרויות שמתאימים לכל שימוש.
קוביות מיובשות בהקפאה או חטיפים טבעיים קטנים או כאלו הניתנים לשבירה בקלות מתאימים ואטרקטיביים במיוחד עבור כלבכם לאילוף.
חטיפי תעסוקה ארוכה כגון קרקפות או עורות מיובשות יעסיקו את כלבכם דקות ארוכות ואף שעות בחלק מהחטיפים.
כמו כן חטיפי תעסוקה קצרים וקראנצ’ים או חטיפי ביס לצ’ופר או כפינוק.
הם יכולים לשפר את בריאות השיניים של הכלב שלך:
חטיפי תעסוקה טבעיים לכלבים כגון עצמות קשות, קרקפות, עורות, פרסות וכד’
יכולים לשפר את בריאות השיניים של כלבכם באמצעות תעסוקה ולעיסה של החטיף על ידי הסרת רובד ואבנית באופן טבעי מהשן, כמו כן בניקוי שאריות מזון מחלל הפה.
זה יכול לעזור במניעת בעיות שיניים כמו מחלות חניכיים ועששת, שעלולה להיות כואבת ויקרה לטיפול.
עשירים בערכים תזונתיים:
ניתן להתאים פינוקים טבעיים לכלבים כדי לענות על הצרכים התזונתיים הספציפיים של הכלב שלך, כגון אלרגיות או רגישויות למרכיבים מסוימים. זה מבטיח שהכלב שלך יקבל את החומרים המזינים המתאימים ללא כל השפעות שליליות.
הם טעימים ואטרקטיביים עבור החברים הפרוותיים שלנו!
אחרון חביב, חטיפים טבעיים לכלבים הם טעימים ואהובים במיוחד על הרוב המוחלט של הכלבים!
מה שהופך אותם לדרך מצוינת לחזק ולתגמל את הילד הפרוותי שלך על התנהגות טובה או סתם כי בא לכם ואוהבים לפנק אותם!
לסיכום, חטיפים טבעיים לכלבים הם דרך מצוינת לספק לחבר הפרוותי שלכם חטיפים בריאים וטעימים.
על ידי שימוש בחטיפים טבעיים עבור כלבכם תוכלו להבטיח שהכלב שלכם יקבל את הפינוקים והגיוון שלו  ובנוסף לדאוג לבריאותו הפיזית והנפשית במקביל.

מתנה בכל רכישה
Heart Fill
חיים ונושמים בעלי חיים
רכישה מאובטחת
שירות לקוחות V.I.P
משלוחים מהירים לכל הארץ
Back top top
אהלן! איך אפשר לעזור? 💜💙 16:12
דילוג לתוכן