Skip to Content Contact Us

מזון רטוב ושימורים לכלבים

 • קטגוריות
1718612837 נקניק20.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5368
  [1] => 5656
  [2] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1718612626 נקניק20201 1.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5368
  [1] => 5656
  [2] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1712511220 בריט20בקר.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5656
  [1] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1712511748 בריט20דג.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5656
  [1] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1712511592 בריט20הודו.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5656
  [1] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1712511379 בריט20כבש.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5656
  [1] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1711532191 יוגורט20יו20אפ.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1711531666 יוגורט20יו20אפ201.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1711531885 יוגורט20יו20אפ202.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1715073016 הודו.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5656
  [1] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1715073146 חזיר.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5656
  [1] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1715072441 כבש.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5656
  [1] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1715073318 הודו201.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5656
  [1] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1705518142 מונג20פרש20הודו.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5379
  [1] => 5368
  [2] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1702493768 טייסט20שימורים201.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5656
  [1] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1702493908 טייסט20שימורים203.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5656
  [1] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1702493652 טייסט20שימורים.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5656
  [1] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1702475435 טייסט20שימורים202 1.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5656
  [1] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1678213816 2.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6500
  [1] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1678214021 4.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6500
  [1] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1678214318 3.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6500
  [1] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1678214187 5.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6500
  [1] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1682318330 האונד20עוף20והודו201.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5539
  [1] => 6500
  [2] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1682318829 האונד20סלמון.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5539
  [1] => 6500
  [2] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1682317359 האונד20בקר.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5539
  [1] => 6500
  [2] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1675105180 האנטרז20הודו20בקר20פירות20וירקות.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5539
  [1] => 6500
  [2] => 5656
  [3] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1675105642 האנטרז20עוף20בקר20פירות20וירקות.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6500
  [1] => 5656
  [2] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1675063425 פור20האנטרס20מזון20טבעי20הודו20פירות20וירקות.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5539
  [1] => 6500
  [2] => 5656
  [3] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1675103848 פור20האנטרס20מזון20טבעי20הודו20פירות20וירקות201.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5539
  [1] => 6500
  [2] => 5656
  [3] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1665232982 1.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5379
  [1] => 5657
  [2] => 5656
  [3] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1620930760 בריט20גסטרו.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5345
  [1] => 5656
  [2] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
בלקנדו מחית כבש
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5379
  [1] => 5657
  [2] => 7198
  [3] => 6522
  [4] => 5539
  [5] => 6500
  [6] => 5656
  [7] => 6534
  [8] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
בלקנדו מחית עוף
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5379
  [1] => 5657
  [2] => 6522
  [3] => 5539
  [4] => 6500
  [5] => 5656
  [6] => 6534
  [7] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
בלקנדו מחית בקר
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5379
  [1] => 5657
  [2] => 6522
  [3] => 5539
  [4] => 6500
  [5] => 5656
  [6] => 6534
  [7] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1638992400 קרנילאב20פאוץ20שליו20וגזר20.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5345
  [1] => 5539
  [2] => 6500
  [3] => 5656
  [4] => 6526
  [5] => 6549
)
מבצע 6+1 מתנה
1638991344 קרנילאב20פאוץ20חזיר20בר20.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5345
  [1] => 5539
  [2] => 6500
  [3] => 5656
  [4] => 6526
  [5] => 6549
)
מבצע 6+1 מתנה
1638992019 קרנילאב20פאוץ20פסיון20ופטל20.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5345
  [1] => 5539
  [2] => 6500
  [3] => 5656
  [4] => 6526
  [5] => 6549
)
מבצע 6+1 מתנה
1638992220 קרנילאב20פאוץ20צבי20ותות20.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5345
  [1] => 5539
  [2] => 6500
  [3] => 5656
  [4] => 6526
  [5] => 6549
)
מבצע 6+1 מתנה
1638990121 קרנילאב20פאוץ20לגורים20סלמון20ואוכמניות.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5345
  [1] => 5539
  [2] => 6500
  [3] => 5656
  [4] => 6526
  [5] => 6549
)
מבצע 6+1 מתנה
1638992601 קרנילאב20פאוץ20יען20ואכמניות20.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5345
  [1] => 5539
  [2] => 6500
  [3] => 5656
  [4] => 6526
  [5] => 6549
)
מבצע 6+1 מתנה
1638990498 קרנילאב20פאוץ20ברווז20ואיטן20ההרים.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5345
  [1] => 5539
  [2] => 6500
  [3] => 5656
  [4] => 6526
  [5] => 6549
)
מבצע 6+1 מתנה
1638990806 קרנילאב20פאוץ20באפאלו20ועלי20כותרת.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5345
  [1] => 5539
  [2] => 6500
  [3] => 5656
  [4] => 6526
  [5] => 6549
)
מבצע 6+1 מתנה
1638991690 קרנילאב20פאוץ20קרפיון20וגזר20שחור20.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5345
  [1] => 5539
  [2] => 6500
  [3] => 5656
  [4] => 6526
  [5] => 6549
)
מבצע 6+1 מתנה
1626782475 טופינג כבש.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5379
  [1] => 5657
  [2] => 6536
  [3] => 6522
  [4] => 5539
  [5] => 6500
  [6] => 5656
  [7] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1626782475 טופינג הודו.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5379
  [1] => 5657
  [2] => 6536
  [3] => 6522
  [4] => 5539
  [5] => 6500
  [6] => 5656
  [7] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1626781930 1620930357 בריט20ריקברי201.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5368
  [1] => 5345
  [2] => 5712
  [3] => 5656
  [4] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
1668623863 וט20לייף20סטרוויט.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5379
  [1] => 5368
  [2] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
טומי 5 בקר.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5379
  [1] => 5368
  [2] => 5656
  [3] => 6526
)
מבצע 6+1 מתנה
בחר בחר-טעם
בחר כמות הוספה לסל

טומי לכלבים שימורים חתיכות ברוטב - 400 גרם

8.90
הוספה לסל
בחר כמות הוספה לסל
פלסיר מעדן פטה לכלבים הודו.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5379
  [1] => 5656
  [2] => 6526
  [3] => 5918
)
מבצע 6+1 מתנה
פלסיר עוף.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5379
  [1] => 5656
  [2] => 6526
  [3] => 5918
)
מבצע 6+1 מתנה
קרנילאב ברווז .jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7198
  [1] => 5656
  [2] => 6526
  [3] => 6549
  [4] => 6287
)
מבצע 6+1 מתנה
קרנילאב סלמון והודו.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 7198
  [1] => 5656
  [2] => 6526
  [3] => 6549
  [4] => 6287
)
מבצע 6+1 מתנה
1626782084 קרנילאב כבש וחזיר 4.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5656
  [1] => 6526
  [2] => 6549
  [3] => 6287
)
מבצע 6+1 מתנה
קרנילאב סלמון.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5656
  [1] => 6526
  [2] => 6549
  [3] => 6287
)
מבצע 6+1 מתנה
1686244942 פלסיר20סלמון2010020גרם20כלב.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5379
  [1] => 5656
  [2] => 6526
  [3] => 5918
)
מבצע 6+1 מתנה
1686244614 פלסיר20הודו2010020גרם20כלב.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5379
  [1] => 5656
  [2] => 6526
  [3] => 5918
)
מבצע 6+1 מתנה
1686244998 פלסיר20חזיר2010020גרם20כלב.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5379
  [1] => 5656
  [2] => 6526
  [3] => 5918
)
מבצע 6+1 מתנה
מתנה בכל רכישה
Heart Fill
חיים ונושמים בעלי חיים
רכישה מאובטחת
שירות לקוחות V.I.P
משלוחים מהירים לכל הארץ
Back top top
אהלן! איך אפשר לעזור? 💜💙 16:12
דילוג לתוכן