Skip to Content Contact Us

מוצרים טבעיים

  • קטגוריות
וויגל חטיף לעיסה פרסה - 1 יח' 
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6448
[1] => 6524
[2] => 5540
[3] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
וויגל מקלות בקר 100% חטיף טבעי לכלבים 
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6448
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
1655983707 סקאלפ20בקר.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6448
[1] => 6501
[2] => 5540
[3] => 5539
[4] => 6506
)
משתתף ב4+1 מתנה
וויגל סקאלפ טלה 100% חטיף טבעי לכלבים 
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6448
[1] => 6501
[2] => 5540
[3] => 5539
[4] => 5541
)
משתתף ב4+1 מתנה
וויגל עור גמל מיובש 100% חטיף טבעי לכלבים
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6448
[1] => 6501
[2] => 5540
[3] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
וויגל עטיני בקר 100% חטיף טבעי לכלבים
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6448
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
קמון קרקפת בקר אריזת חסכון - 200 גרם
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6296
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5539
[5] => 6554
)
1655989770 רצועות20עוף.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6501
[1] => 6524
[2] => 5540
[3] => 6554
)
1655048585 פורקי.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5539
[1] => 6506
)
משתתף ב4+1 מתנה
1654072935 האונד20מיקס.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5337
[1] => 5345
[2] => 5539
[3] => 6500
[4] => 5656
)
1654074188 האונד20בקר.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5539
[1] => 6500
[2] => 5656
)
מבצע 2 יח' ב690 ש"ח
הנריס קרן באפולו ביבוש איטי
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 5540
[3] => 5345
[4] => 5539
[5] => 5541
[6] => 6506
)
משתתף ב4+1 מתנה
1652892147 קרן20חצויה203 1.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6524
[1] => 5540
[2] => 5345
[3] => 5539
[4] => 5541
[5] => 6506
)
משתתף ב4+1 מתנה
בחר בחר גודל:
בחר כמות הוספה לסל

קרן אייל חצויה -100% טבעי - R-Line easy

189.00
הוספה לסל
בחר כמות הוספה לסל
1652894238 קרן20צבי20320.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6524
[1] => 5540
[2] => 5345
[3] => 5539
[4] => 5541
[5] => 6506
)
משתתף ב4+1 מתנה
בחר בחר גודל:
בחר כמות הוספה לסל

קרן אייל שלמה - 100% טבעי R-Line Hard

45.00199.00
הוספה לסל
בחר כמות הוספה לסל
האונד מזון טבעי לכלבים סלמון והודו 14 ק"ג
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6522
[1] => 5539
[2] => 6500
[3] => 6149
)
מבצע 2 יח' ב690 ש"ח
1626782182 האונד מזון טבעי לכלבים לגזעים בינוניים וגדולים 14 קג 2.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6522
[1] => 5539
[2] => 6500
[3] => 6149
)
מבצע 2 יח' ב640 ש"ח
קאניס נייצר הודו 1.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6522
[1] => 5539
[2] => 6500
[3] => 6149
)
מבצע 2 יח' ב390 ש"ח
קאניס נייצר דגים 1.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6522
[1] => 5539
[2] => 6500
[3] => 6149
)
מבצע 2 יח' ב390 ש"ח
קאנל סלקט חטיף 100% טבעי – אוזני ארנב מיובש 50 גרם
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6501
[1] => 5540
[2] => 5345
[3] => 5539
[4] => 6506
[5] => 6129
)
משתתף ב4+1 מתנה
1649333314 גידי20אכילס.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
הנריס חטיף לעיסה פרסה בקר
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
הנריס חטיף לעיסה קראנץ' יאק - 5 יח' במארז
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
הנריס חטיף קוביות ברווז מיובש בהקפאה - 45 גרם
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
הנריס קנה נשימה באפולו שלם 30 ס"מ
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 5540
[3] => 5345
[4] => 5539
[5] => 6506
)
משתתף ב4+1 מתנה
הנריס חזה עוף מיובש בהקפאה - 45 גרם
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
1647288377 הנריס20אוזן20בקר20עם20פרווה.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
[6] => 6506
)
משתתף ב4+1 מתנה
1647287872 גידי20באפאלו 3.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
1647288768 הנריס20קירשה20ירוקה 1.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
1647344567 הנריס20קרקפת.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
[6] => 6506
)
משתתף ב4+1 מתנה
1646338512 בולי20סטיק20הנריס 4.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
[6] => 6506
)
משתתף ב4+1 מתנה
הנריס חטיף בייבי שרימפס מיובש בהקפאה
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 5680
[2] => 6501
[3] => 6524
[4] => 5540
[5] => 5345
)
משתתף ב4+1 מתנה
הנריס חטיף דגים שלמים מיובשים בהקפאה - 50 גרם
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
)
משתתף ב4+1 מתנה
1646342090 נגיסי20עוף.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
הנריס חטיף קוביות עוף מיובש בהקפאה - 45 גרם 
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5337
[1] => 6819
[2] => 5680
[3] => 6501
[4] => 6524
[5] => 5540
[6] => 5345
[7] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
זנב באפאלו שלם (1)
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6819
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
[6] => 6506
)
משתתף ב4+1 מתנה
1640865669 עור20דג20קוביות.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6296
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
[6] => 6554
)
קרניים
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5334
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
[6] => 6506
)
משתתף ב4+1 מתנה
בחר בחר גודל:
בחר כמות הוספה לסל

קרן כבש בר - עצם לעיסה לכלבים 100% טבעית

55.00104.00
הוספה לסל
בחר כמות הוספה לסל
1634497152 גליליות20עור20דג.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6296
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
[6] => 6554
)
וונפי Wanpy קוביות כבד עוף וירקות מיובש בהקפאה
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6589
[1] => 6588
[2] => 6501
[3] => 6524
[4] => 5540
[5] => 5345
)
משתתף ב3+1 מתנה
וונפי Wanpy עוף וירקות מיובש בהקפאה
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6589
[1] => 6588
[2] => 6501
[3] => 6524
[4] => 5540
[5] => 5345
)
משתתף ב3+1 מתנה
1637177906 וונפי20עוף20ופירות20יבשים.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6589
[1] => 6588
[2] => 6501
[3] => 6524
[4] => 5540
[5] => 5345
)
משתתף ב3+1 מתנה
1626782182 בריליאנט 300 מל.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5502
[1] => 5368
[2] => 5539
[3] => 6605
[4] => 5779
)
מבצע 12% הנחה
וונפי Wanpy פרוסות בטטה  - 100 גרם
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5334
[1] => 6589
[2] => 6588
[3] => 6501
[4] => 5540
[5] => 5681
[6] => 5345
)
משתתף ב3+1 מתנה
1655736910 35434.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5680
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5539
)
1655738114 35403.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5680
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5539
)
1655737609 35427.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5680
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5539
)
1641505746 גאמפ20אפ20קוביות20עוף20בהקפאה.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5680
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
)
1641505918 גאמפ20אפ20קוביות20כבד20עוף.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 5680
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
)
1641506121 רצועות20חזה20עוף.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6501
[1] => 6524
[2] => 5540
[3] => 5345
[4] => 5539
)
קמון עצם עגל גדולה - 34 ס"מ
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6524
[1] => 5345
[2] => 5539
[3] => 5541
[4] => 6506
)
משתתף ב4+1 מתנה
קמון עצם ירך ענקית
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6524
[1] => 5345
[2] => 5539
[3] => 5541
[4] => 6506
)
משתתף ב4+1 מתנה
1637520870 אוזן20בקר20.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6524
[1] => 5540
[2] => 5345
[3] => 5541
[4] => 6506
)
משתתף ב4+1 מתנה
1643453436 אוזני20בקר20קטנות.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6507
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 5539
[6] => 5541
[7] => 6506
)
משתתף ב4+1 מתנה
1627034958 וויגל20קנה20נשימה20בקר.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6448
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 6521
[6] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
ריאות בקר (1)
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6448
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 6521
[6] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
1627117615 עור20טלה.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6448
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 6521
[6] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
וויגל ריאות טלה מיובש 100% חטיף טבעי לכלבים
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6448
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 6521
[6] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
רגל טלה
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6448
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 6521
[6] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
1627059154 וויגל20רצועות20צוואר20בקר.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6448
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 6521
[6] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
1627052795 וויגל20מעיים20טלה.jpg
product_cat_id1==
Array
(
[id] =>
[0] => 6448
[1] => 6501
[2] => 6524
[3] => 5540
[4] => 5345
[5] => 6521
[6] => 5539
)
משתתף ב4+1 מתנה
מתנה בכל רכישה
Heart Fill
חיים ונושמים בעלי חיים
רכישה מאובטחת
שירות לקוחות V.I.P
משלוחים מהירים לכל הארץ
ווטסאפ
Back top top דילוג לתוכן