Skip to Content Contact Us

מוצרים טבעיים

 • קטגוריות
1640865669 עור20דג20קוביות.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6296
  [1] => 6501
  [2] => 6524
  [3] => 5540
  [4] => 5345
  [5] => 5539
  [6] => 6554
)
מבצע 4+1 מתנה
קרניים
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6597
  [1] => 5334
  [2] => 6501
  [3] => 6524
  [4] => 5540
  [5] => 5345
  [6] => 5539
  [7] => 6506
)
מבצע 20% הנחה
בחר בחר גודל:
בחר כמות הוספה לסל

קרן כבש בר - עצם לעיסה לכלבים 100% טבעית

55104
הוספה לסל
בחר כמות הוספה לסל
1634497152 גליליות20עור20דג.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6296
  [1] => 6501
  [2] => 6524
  [3] => 5540
  [4] => 5345
  [5] => 5539
  [6] => 6554
)
מבצע 4+1 מתנה
וונפי Wanpy קוביות כבד עוף וירקות מיובש בהקפאה
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6589
  [1] => 6588
  [2] => 6501
  [3] => 6524
  [4] => 5540
  [5] => 5345
)
מבצע 4+1 מתנה
וונפי Wanpy עוף וירקות מיובש בהקפאה
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6589
  [1] => 6588
  [2] => 6501
  [3] => 6524
  [4] => 5540
  [5] => 5345
)
מבצע 4+1 מתנה
1637177906 וונפי20עוף20ופירות20יבשים.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6589
  [1] => 6588
  [2] => 6501
  [3] => 6524
  [4] => 5540
  [5] => 5345
)
מבצע 4+1 מתנה
וונפי Wanpy רצועות ג'רקי ברווז מיובש בהקפאה
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6589
  [1] => 6588
  [2] => 6501
  [3] => 6524
  [4] => 5540
  [5] => 5345
)
מבצע 4+1 מתנה
וונפי Wanpy רצועות חזה עוף מיובש בהקפאה
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6589
  [1] => 6588
  [2] => 6501
  [3] => 6524
  [4] => 5540
  [5] => 5345
)
מבצע 4+1 מתנה
בריליאנט 300 מל.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5502
  [1] => 5368
  [2] => 5539
  [3] => 6605
  [4] => 5779
)
מבצע 10% הנחה
שמן סלמון לכלבים וחתולים 100% טהור
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5504
  [1] => 5502
  [2] => 5345
  [3] => 5539
  [4] => 6605
  [5] => 6052
  [6] => 5779
)
מבצע 10% הנחה
האונד סלמון והודו 1.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6522
  [1] => 5539
  [2] => 6500
  [3] => 6149
)
מבצע 2 יח' ב690 ש"ח
האונד מזון טבעי לכלבים לגזעים בינוניים וגדולים 14 קג.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6522
  [1] => 5539
  [2] => 6500
  [3] => 6149
)
מבצע 2 יח' ב640 ש"ח
קאניס נייצר עוף.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6522
  [1] => 5539
  [2] => 6500
  [3] => 6149
)
מבצע 2 יח' ב350 ש"ח
קאניס נייצר דגים 1.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6522
  [1] => 5539
  [2] => 6500
  [3] => 6149
)
מבצע 2 יח' ב390 ש"ח
קאניס נייצר הודו 1.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6522
  [1] => 5539
  [2] => 6500
  [3] => 6149
)
מבצע 2 יח' ב390 ש"ח
וונפי Wanpy פרוסות בטטה  - 100 גרם
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5334
  [1] => 6589
  [2] => 6588
  [3] => 6501
  [4] => 5540
  [5] => 5681
  [6] => 5345
)
מבצע 4+1 מתנה
1641505746 גאמפ20אפ20קוביות20עוף20בהקפאה.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5680
  [1] => 6501
  [2] => 6524
  [3] => 5540
  [4] => 5345
  [5] => 5539
)
מבצע 4+1 מתנה
1641505918 גאמפ20אפ20קוביות20כבד20עוף.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5680
  [1] => 6501
  [2] => 6524
  [3] => 5540
  [4] => 5345
  [5] => 5539
)
מבצע 4+1 מתנה
1641506121 רצועות20חזה20עוף.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6501
  [1] => 6524
  [2] => 5540
  [3] => 5345
  [4] => 5539
)
מבצע 4+1 מתנה
1637520870 אוזן20בקר20.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6524
  [1] => 5540
  [2] => 5345
  [3] => 5541
  [4] => 6506
)
מבצע 4+1 מתנה
1627060496 וויגל20אוזני20טלה.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6448
  [1] => 6501
  [2] => 6524
  [3] => 5540
  [4] => 5345
  [5] => 6521
  [6] => 5539
  [7] => 5541
)
מבצע 4+1 מתנה
1627053783 וויגל20אוזן20בקר20.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6448
  [1] => 6501
  [2] => 6524
  [3] => 5540
  [4] => 5345
  [5] => 6521
  [6] => 5539
  [7] => 5541
)
מבצע 4+1 מתנה
1627117615 עור20טלה.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6448
  [1] => 6501
  [2] => 6524
  [3] => 5540
  [4] => 5345
  [5] => 6521
  [6] => 5539
)
מבצע 4+1 מתנה
1627061030 זנב20בקר.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6448
  [1] => 6501
  [2] => 6524
  [3] => 5540
  [4] => 5345
  [5] => 6521
  [6] => 5539
)
מבצע 4+1 מתנה
1627117013 ושט20טלה.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6448
  [1] => 6501
  [2] => 6524
  [3] => 5540
  [4] => 5345
  [5] => 6521
  [6] => 5539
)
מבצע 4+1 מתנה
רגל טלה
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6448
  [1] => 6501
  [2] => 6524
  [3] => 5540
  [4] => 5345
  [5] => 6521
  [6] => 5539
)
מבצע 4+1 מתנה
1627059154 וויגל20רצועות20צוואר20בקר.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6448
  [1] => 6501
  [2] => 6524
  [3] => 5540
  [4] => 5345
  [5] => 6521
  [6] => 5539
)
מבצע 4+1 מתנה
1627117132 טלה20סטיק.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6448
  [1] => 6501
  [2] => 6524
  [3] => 5540
  [4] => 5345
  [5] => 6521
  [6] => 5539
)
מבצע 4+1 מתנה
1630314848 קוביות20עוף20.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5334
  [1] => 5680
  [2] => 6296
  [3] => 6501
  [4] => 6524
  [5] => 5540
  [6] => 5345
  [7] => 6554
)
מבצע 4+1 מתנה
1622140227 קמון20אוזן20חזיר.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5345
  [1] => 5539
  [2] => 5541
  [3] => 6506
  [4] => 6554
)
מבצע 4+1 מתנה
עצם פורקי בואקום.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5540
  [1] => 5345
  [2] => 5539
  [3] => 5541
  [4] => 6506
  [5] => 6554
)
מבצע 4+1 מתנה
בולי סטיק קמון.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6501
  [1] => 6524
  [2] => 5540
  [3] => 5345
  [4] => 5539
  [5] => 5541
  [6] => 6506
  [7] => 6554
)
מבצע 4+1 מתנה
שמן סלמון.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5502
  [1] => 5368
  [2] => 5539
  [3] => 6605
  [4] => 5779
)
מבצע 10% הנחה
ברווז 1.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5379
  [1] => 5657
  [2] => 6543
  [3] => 6522
  [4] => 5539
  [5] => 6500
  [6] => 5656
  [7] => 6534
  [8] => 6526
)
מבצע 8+2 מתנה
1619431441 קמון20שוק20חזיר.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5540
  [1] => 5345
  [2] => 5539
  [3] => 5541
  [4] => 6506
  [5] => 6554
)
מבצע 4+1 מתנה
כבש 3.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5379
  [1] => 5657
  [2] => 6543
  [3] => 6522
  [4] => 5539
  [5] => 6500
  [6] => 5656
  [7] => 6534
  [8] => 6526
)
מבצע 8+2 מתנה
עוף.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5379
  [1] => 5657
  [2] => 6543
  [3] => 6522
  [4] => 5539
  [5] => 6500
  [6] => 5656
  [7] => 6534
  [8] => 6526
)
מבצע 8+2 מתנה
צייד 1.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5379
  [1] => 5657
  [2] => 6543
  [3] => 6522
  [4] => 5539
  [5] => 6500
  [6] => 5656
  [7] => 6534
  [8] => 6526
)
מבצע 8+2 מתנה
1638992400 קרנילאב20פאוץ20שליו20וגזר20.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5345
  [1] => 5539
  [2] => 5656
  [3] => 6526
  [4] => 6549
)
מבצע 8+2 מתנה
1638991344 קרנילאב20פאוץ20חזיר20בר20.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5345
  [1] => 5539
  [2] => 5656
  [3] => 6526
  [4] => 6549
)
מבצע 8+2 מתנה
1638992019 קרנילאב20פאוץ20פסיון20ופטל20.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5345
  [1] => 5539
  [2] => 5656
  [3] => 6526
  [4] => 6549
)
מבצע 8+2 מתנה
1638992220 קרנילאב20פאוץ20צבי20ותות20.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5345
  [1] => 5539
  [2] => 5656
  [3] => 6526
  [4] => 6549
)
מבצע 8+2 מתנה
1638990121 קרנילאב20פאוץ20לגורים20סלמון20ואוכמניות.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5345
  [1] => 5539
  [2] => 5656
  [3] => 6526
  [4] => 6549
)
מבצע 8+2 מתנה
1638992601 קרנילאב20פאוץ20יען20ואכמניות20.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5345
  [1] => 5539
  [2] => 5656
  [3] => 6526
  [4] => 6549
)
מבצע 8+2 מתנה
1638990498 קרנילאב20פאוץ20ברווז20ואיטן20ההרים.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5345
  [1] => 5539
  [2] => 5656
  [3] => 6526
  [4] => 6549
)
מבצע 8+2 מתנה
1638990806 קרנילאב20פאוץ20באפאלו20ועלי20כותרת.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5345
  [1] => 5539
  [2] => 5656
  [3] => 6526
  [4] => 6549
)
מבצע 8+2 מתנה
1638991690 קרנילאב20פאוץ20קרפיון20וגזר20שחור20.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5345
  [1] => 5539
  [2] => 5656
  [3] => 6526
  [4] => 6549
)
מבצע 8+2 מתנה
טופינג כבש.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5379
  [1] => 5657
  [2] => 6543
  [3] => 6536
  [4] => 6522
  [5] => 5539
  [6] => 6500
  [7] => 5656
  [8] => 6526
)
מבצע 8+2 מתנה
טופינג הודו.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5379
  [1] => 5657
  [2] => 6543
  [3] => 6536
  [4] => 6522
  [5] => 5539
  [6] => 6500
  [7] => 5656
  [8] => 6526
)
מבצע 8+2 מתנה
טופינג בקר.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5379
  [1] => 5657
  [2] => 6543
  [3] => 6536
  [4] => 6522
  [5] => 5539
  [6] => 6500
  [7] => 5656
  [8] => 6526
)
מבצע 8+2 מתנה
בלקנדו מאסטרקראפט טופינג ברווז.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5379
  [1] => 5657
  [2] => 6543
  [3] => 6536
  [4] => 6522
  [5] => 5539
  [6] => 6500
  [7] => 5656
  [8] => 6526
)
מבצע 8+2 מתנה
טופינג סלמון.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5379
  [1] => 5657
  [2] => 6543
  [3] => 6536
  [4] => 6522
  [5] => 5539
  [6] => 6500
  [7] => 5656
  [8] => 6526
)
מבצע 8+2 מתנה
איסגרים הודו ובקר .jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6198
  [1] => 6522
  [2] => 5539
  [3] => 6500
  [4] => 6526
)
מבצע 8+2 מתנה
איסגרם דגים.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6198
  [1] => 6522
  [2] => 5539
  [3] => 6500
  [4] => 6526
)
מבצע 8+2 מתנה
איסגרים הודו.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6198
  [1] => 6522
  [2] => 5539
  [3] => 6500
  [4] => 6526
)
מבצע 8+2 מתנה
איסגרם חזיר בר.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6198
  [1] => 6522
  [2] => 5539
  [3] => 6500
  [4] => 6526
)
מבצע 8+2 מתנה
איסגרם צבי.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6198
  [1] => 6522
  [2] => 5539
  [3] => 6500
  [4] => 6526
)
מבצע 8+2 מתנה
איסגרים ברווז.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6198
  [1] => 6522
  [2] => 5539
  [3] => 6500
  [4] => 6526
)
מבצע 8+2 מתנה
חטיף קאנל סלקט נתחוני חזיר גריל 100 גרם.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 6501
  [1] => 6524
  [2] => 5540
  [3] => 5368
  [4] => 5539
  [5] => 6129
)
מבצע 4+1 מתנה
מקלות דנטלים עטופים 3.jpg
product_cat_id1==
Array
(
  [id] => 
  [0] => 5680
  [1] => 6501
  [2] => 6524
  [3] => 5540
  [4] => 5368
  [5] => 5539
  [6] => 6129
)
מבצע 4+1 מתנה
מתנה בכל רכישה
Heart Fill
חיים ונושמים בעלי חיים
רכישה מאובטחת
שירות לקוחות V.I.P
משלוחים מהירים לכל הארץ
ווטסאפ
Back top top